Word Lid

Het Vrijzinnig Centrum vzw De Branderij houdt je graag op de hoogte houden van haar activiteiten. Hiervoor vragen we een bescheiden bijdrage van vijf euro per jaar. Een familiebijdrage (voor alle familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn) bedraagt acht euro.

Voor dat lidgeld ontvang je het tijdschrift De Geus, boordevol vrijzinnige informatie.
Bovendien verleent het lidmaatschap je toegang tot alle activiteiten die in De Branderij worden georganiseerd.

Je kan je bijdrage storten op rekeningnummer BE53 0011 8530 6553 van De Branderij VC Ronse met de vermelding ‘lidgeld 2017 + naam en adres’.

Bezorg ons zeker ook je mailadres, zodat je alle info en uitnodigingen ontvangt.

Alvast bedankt voor de steun!