Werkgroep lezingen

Werkgroep lezingen"Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
- SocratesBinnen het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed vervult kritisch  denken een belangrijke rol om naar onszelf en de wereld te kijken.

Vanuit dit standpunt is ook de werkgroep lezingen ontstaan.

De werkgroep lezingen bestaat uit geëngageerde vrijwilligers die op zoek zijn naar interessante sprekers. We zoeken naar sprekers die mensen kunnen triggeren, uitdagen of prikkelen om anders over bepaalde thema's te denken. De lezingen behandelen diverse onderwerpen:  van de aanslagen op Charlie Hebdo tot complottheorieën of creationisme enz.Hieronder vindt u een overzicht van de lezingen:
Woensdag 25 januari: Brecht Decoene over complottheorieën en -denkers
Dinsdag 28 februari: Willy Laes - Charlie Hebdo
Dinsdag 21 maart: Stefaan Blancke - Creationisme in Europa.
Donderdag 18 mei: Karl Meersman
Maandag 19 juni: Johan Braeckman
Woensdag 13 september: Griet Vandermassen
Zondag 22 oktober (11u): Katleen Gabriëls over online privacy
Woensdag 13 december: Jean Paul Van Bendegem

Meer info over de lezingen kan u onderaan bij de 'activiteiten' vinden en op onze facebookpagina!

TEAM huisvandeMens Ronse

Activiteiten